Hoe maak je een halve draai?

Alles over het maken van een halve draai

Het maken van een halve draai is een van de bijzondere verrichtingen die je moet beheersen voor het afleggen van je praktijkexamen. Hieronder vind je een uitgebreid stappenplan, extra tips en een uitlegvideo door autorijschool SafetyDrivers over hoe je op de juiste manier een halve draai maakt!

 

Stappenplan halve draai

Stap 1
Ga op zoek naar voldoende ruimte om in één keer om te keren. De ruimte die je daarvoor nodig hebt verschilt en is onder andere afhankelijk van de grootte van je auto en de draaihoek. Als je genoeg ruimte hebt, benut dan deze ruimte voldoende om zeker te zijn dat je het gaat redden. Kies geen locatie waar het te druk is, je lang moet wachten of waar het niet toegestaan is om te draaien.

Stap 2
Voordat je naar rechts gaat om te voor sorteren, dien je eerst te kijken of dit veilig kan (Denk hierbij aan brom-/fietsers die met hoge snelheid aan kunnen komen). Kijk daarom tijdens het naderen eerst naar voren, binnenspiegel, naar voren, rechterbuiten spiegel en over je rechterschouder. Geef richting naar rechts aan en rem daarna rustig af. Mocht je in een te hoge versnelling rijden voor de halve draai, schakel dan tijdig terug naar de 2e versnelling

Stap 3a
Kijk vlak voor het voorsorteren nog een keer of het nog steeds veilig is om naar rechts te sturen. Je kijkt hierbij eerst naar voren (om je rijroute te bepalen), binnenspiegel, naar voren, rechterbuiten spiegel en over je rechterschouder.

Stap 3b
Nadat je voorgesorteerd hebt aan de rechterkant van de weg kijk je of je veilig naar links kunt sturen. Je kijkt hierbij naar voren, binnenspiegel, naar voren, linker buiten spiegel en over je linker schouder. Bepaal hierbij of je niet ingehaald wordt of dat er iemand van voren aan komt zodat je veilig kunt gaan sturen.

Stap 4
Als het echt veilig is, rijdt dan rustig door en stuur daarna snel door middel van overpakken naar links.

Let op! Dit is wel het moment waarop er veel ongevallen gebeuren en helaas soms met dodelijk afloop! Stuur daarom alleen als er op korte afstand geen tegenliggers met hoge snelheid aankomen en dat je niet ingehaald wordt.

Stap 5
Als je dwars staat, kijk je over je schouders naar beide kanten of het nog steeds veilig is. Controleer tijdens het kijken of dat er iemand aan komt en bepaal hierbij ook de snelheid van naderen. Mocht er iemand met hoge snelheid aan komen, dan behoor je dat veilig op te lossen door. Vlotter door te gaan of even te wachten en voorrang te verlenen. Dit is mede afhankelijk van de ruimte die je hebt.

Stap 6
Als de auto aan de overkant van de weg recht staat, kijk je voor de zekerheid nog een keer voordat je de rijbaan op gaat rijden. Je kijkt hierbij naar voren, in je binnenspiegel, naar voren, linkerbuiten spiegel en over je linker schouder, is het nog steeds veilig rijd dan de rijbaan op en ga vlot door naar het maximum snelheid.

Let op! Dit is ook een belangrijk moment waarop veel ongelukken gebeuren. Kijk bewust in je spiegels om te bepalen of dat er echt iemand aan komt en bepaal ook de naderingssnelheid ervan.

Stap 7
Tijdens het snelheid maken, kijk je nog een keer in je binnenspiegel en linker buitenspiegel om te bepalen of er iemand aan komt en of dat je ingehaald wordt.

 

Extra tips:

  • Houd bromfietsers goed in de gaten, vaak rijden deze namelijk harder en halen ze je in.
  • Blijf regelmatig bewust om je heen te kijken, zo voorkom je ongevallen.

 

Uitlegvideo van een halve draai:

Hulp nodig?